Smluvní podmínky

 • Odesláním přihlášky se stává Vaše přihláška závaznou objednávkou.
 • Storno poplatky:

1) V případě zrušení rezervace z jakýchkoli důvodů ze strany objednatele méně než 5 pracovních dnů před událostí nemůže být účastnický poplatek vrácen.

2) V případě zrušení rezervace z jakýchkoli důvodů ze strany objednatele 5-15 pracovních dnů předem bude vráceno 50% účastnického poplatku.

3) V případě zrušení rezervace ze strany objednatele z jakýchkoli důvodů více než 15 pracovních dnů před událostí bude vrácena celá částka.

 • Účast na zvolené události je nahraditelná jinou osobou, která Vás zastoupí.
 • Pokud dojde u zvolené události k překročení kapacity místnosti, nabídneme Vám náhradní termín či vrácení zaplaceného kurzovného v plné výši.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit lektory či řečníky, datum konání a místo, či událost zrušit. Přihlášení účastníci budou v takovém případě s dostatečným časovým předstihem kontaktováni.
 • V případě zrušení události je poskytovatel povinen o této skutečnosti objednatele informovat. Poskytovatel objednateli nabídne náhradní termín nebo vrátí objednateli uhrazenou zálohu v plné výši.
 • Účastníci obdrží během workshopu nealkoholické nápoje a lehké občerstvení.
 • Náklady na ubytování v místě konání události nejsou v ceně účastnického poplatku zahrnuty.
 • Jednotlivé slevy není možné sčítat.
 • Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je zaručena dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Objednatel tímto souhlasí se zpracováním svých uvedených osobních údajů a zasíláním informací a pozvánek poskytovatele.
 • Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty hana.sipkova@zazitkoveseznameni.cz, telefon +420 774 426 062.

 

Co je v ceně zakoupené akce:

 • Získáte certifikát o absolvování
 • Hodnotný dárek
 • Fotografie z proběhlé akce
 • Služby průvodce akcí
 • Sleva na další akci ve výši 30% platnou 3 měsíce
 • Když vezmete sebou na akci další lidi, máte slevu ve výši 10% na tuto akci za každého účastníka – slevy lze libovolně sčítat!